Hoang Sa – Truong Sa Belong to VietNam

Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam!
Chủ quyền lãnh thổ là bất khả xâm phạm!

Với tư cách là một thương hiệu thời trang nội địa đang kinh doanh tại Đất nước Việt Nam khi đứng trước tình trạng bị xâm phạm chủ quyền, Datino sẵn sàng đứng ra để đấu tranh và khẳng định rằng:
“Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam!”

Với tư cách là những công dân của nước Việt Nam, đội ngũ viên Datino tự bản thân thấy cần nêu cao tinh thần dân tộc và đóng góp chút sức nhỏ của mình để lan tỏa những thông tin, hình ảnh “Khẳng định chủ quyền” này đến với nhiều người.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được đính kèm bên trong mỗi đơn hàng Datino trong thời gian sắp tới.

Hãy cùng giữ vững tinh thần yêu nước, quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đến cùng!

Peace!!

#HoangSa #TruongSa #BelongtoVietNam #Datino

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *