Bạn muốn liên hệ hợp tác kinh doanh? Bạn cần nhập sỉ các sản phẩm của Datino Streetwear hoặc hợp tác làm đại lý xin vui lòng liên hệ Mr. Ngọc Đạt (CoFounder) – Số điện thoại: 0888677761. Hoặc email: Datinostreetwear@gmail.com